Alex en Linda

Bij onze zoektocht in Zuidwest Frankrijk naar het volmaakte huis ontdekten we een juweeltje, dat echter buiten ons budget viel. Een jaar later zagen we dat deze woning in prijs verlaagd was en dat de verkopers het huis ook rechtstreeks aanboden, zonder makelaar en dus nog lager geprijsd en daarmee bijna binnen ons bereik. Dat grepen we aan.

We hadden nog wel een deskundige nodig, die de vraagprijs toch nog wat verder naar beneden zou kunnen onderhandelen, het huis bouwtechnisch kon beoordelen, een waardeoordeel kon geven, en ons, wanneer het zover was, kon begeleiden met de papierwinkel tot we de handtekening onder de acte authentique zouden plaatsen; en bij voorkeur iemand, die onafhankelijk was, dus geen andere belangen had dan die van de klant; en bij voorkeur iemand, die zowel het Frans als het Nederlands beheerste, en niet alleen qua taal maar ook in andere opzichten zoals omgangsvormen, wetgeving, e.d.; en dan bij voorkeur ook iemand, die goede referenties had van mensen, die ons waren voorgegaan. Wel, zo iemand is natuurlijk niet te vinden, dachten wij aanvankelijk. Een zoektocht op internet leverde drie mogelijke adressen op, maar na bestudering van de respectievelijke websites hadden we bij twee van de drie toch onze twijfels. Dat was dus gemakkelijk, want nu bleef er maar 1 optie over: Hexagone Conseils.

Een email naar Mikel van Rooij resulteerde per omgaande in een plezierige reactie, gevolgd door telefonisch contact. Mikel stuurde ons zijn tarievenlijst, die zo bleek opgesteld dat in elke fase van het traject gestopt kon worden, waarna er geen verdere kosten meer waren. We besloten met Mikel verder te gaan en planden een afspraak bij de woning. Na een voorgesprek gingen we gedrieën het droomhuis bezichtigen en na afloop gaf Mikel al kort mondeling zijn oordeel, binnen enkele dagen gevolgd door een schriftelijk advies, dat ons aansprak. We gaven opdracht de aankooponderhandelingen te starten en al snel wist Mikel te melden dat hij nog een substantieel deel van de vraagprijs af kon krijgen. Na ons akkoord zou hij het traject dan voortzetten.

En zo gebeurde het. De Compromis de Vente kwam binnen via de email en Mikel nam ruim de tijd om de Franse tekst pagina voor pagina met ons door te nemen en waar nodig uit te leggen. Eigenlijk was alles gereed om de CdV te tekenen en te wachten op de datum van de overdracht. Helaas sloeg bij een van ons tweeën de twijfel toe, of dit nu echt het juiste huis zou zijn, dit tot niet geringe frustratie van de ander. Er volgden emails en telefoongesprekken met Mikel en hij wist op een plezierige en rustige manier alles weer in goede banen te leiden. De twijfel deed zich echter opnieuw voor. Mikel bleef er rustig onder en maakte ons duidelijk dat we de stap alleen moesten zetten als we ons er allebei goed bij voelden.

Intussen waren de verkopers “not amused” over de vertraging en dat waren ze nog minder, toen wij bedachten dat we tien dagen wilden proefwonen in het huis, zodat we beter onderbouwd ja of nee zouden kunnen zeggen. Mikel ging hierover in onderhandeling en na nogal wat  discussie over het aantal dagen, over de kosten, over de tijd waarbinnen daarna het besluit genomen moest zijn etc., leken we er uit te kunnen komen, maar de verkopers stelden vervolgens nog dermate onredelijke eisen dat we hebben besloten er verder vanaf te zien.

Mikel heeft alles verder keurig afgewikkeld. We bedanken Mikel voor zijn kennis en kunde, zijn plezierige manier van omgang en zijn ongelooflijk geduld.

 

keyboard_arrow_up