De Franse Notaris

De Franse notaris is jurist en benoemd door de minister van Justitie (Le Garde des Sceaux).  De notaris in Frankrijk heeft een soortgelijke functie als zijn Nederlandse collega met één groot verschil: hij verkoopt zelf ook woningen in Frankrijk.
Er zijn 9.300 notarissen in Frankrijk. De verkoop van een woning in Frankrijk kan niet geschieden zonder tussenkomst van een notaris. Het is de Franse notaris die de koop bekrachtigd en zich ontfermt over de juiste inschrijvingen en overhandigd de belastingen aan de overheden.

Het is de notaris die de compromis de vente opmaakt en hem laat tekenen door de koper en verkoper. Meestal wordt de compromis de vente niet geregistreerd en daarom blijft het origineel op het kantoor van de notaris. De notaris blijft ook in het bezit van de ‘Minuit’, de originele verkoopacte. U ontvangt uiteraard een kopie/uittreksel.

De Franse notaris die zelf huizen verkoopt

Een belangrijk verschil met zijn Nederlandse collega is dat de Franse notaris in Frans onroerend goed mag handelen. Er bestaat een site waar alle notarissen de Franse huizen waarvoor zij een verkoopmandaat hebben op te koop zetten. De meeste aangeboden huizen komen uit erfenissen die de notaris heeft afgehandeld. Niet veel notarissen houden zich bezig met de verkoop van onroerend goed omdat ze niet willen concurreren met de makelaars die hun werk aanbrengen. Dat is ook een reden dat in de gebieden waar geen makelaar werkzaam is de notaris vaak deze rol overneemt. De notaris heeft vanuit zijn studie uiteraard geen bouwkundige achtergrond en zal u hier ook geen advies over geven.

De notariskosten in Frankrijk.

‘Frais de notaires’ heten de kosten die door de koper betaald moeten worden bij het tekenen van de overdracht. Het zijn de zogenaamde Kosten Koper. De Franse naam is niet helemaal juist omdat ongeveer 75% van dit bedrag naar de belastingafdelingen van diverse overheden gaat. De notaris ontvangt de overige 25%. Het percentage wat voor bestaande bouw in totaal betaald moet worden ligt meestal tussen de 6.5% en 8%. Hier zit de beloning van de notaris bij. Voor nieuwbouw is het percentage tussen de 2 en 3%.

Eén acte, twee Franse notarissen.

Bij de koop van een huis in Frankrijk treedt de notaris treedt in principe voor beide partijen op. Hij hoort zowel de verkoper’s als de koper’s belangen te behartigen. In de praktijk werkt het niet altijd zo. Vaak kent de verkoper de notaris, die meerdere aktes voor hem heeft gemaakt en in de toekomst gaat maken. Daarom kan het weleens lijken dat de notaris voornamelijk richting zijn trouwste klant kijkt en denkt. Dit is waarom zowel de koper als de verkoper een eigen Franse notaris kan nemen. De kosten blijven gelijk. De twee notarissen verdelen de beloning en het werk. Het bevordert niet altijd de snelheid van een dossier. Wij werken soms met één enkele notaris en soms kiezen we ervoor om ook onze notaris aan onze klant voor te stellen. Het ligt aan de situatie en of we de notaris van de verkoper kennen.

De Franse notaris en de plus-value

U bent hier als koper niet bij betrokken maar het is ook de notaris die de plus-value uitrekent en afdraagt. De plus-value is de winstbelasting op Frans onroerend goed. Als u uw tweede huis in Frankrijk verkoopt met winst betaalt u hierover belasting. Als u in Frankrijk komt wonen en u geen ander huis hier heeft betaalt u deze belasting niet. Hij geldt alleen voor de 2de woning en is na 5 jaar degressief.

keyboard_arrow_up