Bouwkundige keuring van onroerend goed in Frankrijk

Vanaf 19 juli tot 30 juli 2024 voer ik enkel keuringen uit in de Gard en omliggende departementen. Vanaf 30 juli tot 15 september voer ik geen keuringen uit. Het is te druk op de weg om efficiënt te kunnen plannen. Wel kan ik alle andere werkzaamheden doen (Compromis de Vente nakijken, juridische begeleiding etc). Vanaf 30 augustus ga ik weer plannen, dus mocht u een keuring willen laten uitvoeren na 15 september, kunt u mij eind augustus hiervoor contacteren . Ik wens u een mooie zomer toe.

U heeft uw keuze laten vallen op een of meerdere woningen in Frankrijk. Tien tegen een dat uw definitieve keuze mede bepaald zal worden door de bouwkundige staat waarin de woning verkeert. Vanzelfsprekend heeft u zichzelf al een beeld van gevormd. Voor een definitieve beslissing hoeft u echter niet alleen op uw eigen waarnemingen afgaan om te voorkomen dat u achteraf voor onaangename verrassingen komt te staan. Een ervaren bouwkundig onderzoeker kan u wel zekerheid geven over zaken waar u nu nog twijfels over heeft of bevestigen dat er geen problemen zijn.

Een “Expert en Bâtiment” kan twijfels omzetten in zekerheden

Mijn naam is Mikel de Rooij, Nederlander van oorsprong en sinds 2001 actief in Frankrijk in de vastgoedmarkt. Ik ondersteun potentiële kopers op vele terreinen bij de aankoop van een woning in Frankrijk. Behalve erkend taxateur en adviseur ben ik van oorsprong bouwkundig onderzoeker, in Frankrijk “Expert en Bâtiment” genoemd. Mijn diploma’s daarvoor heb ik in Frankrijk behaald, wat vooral van belang is voor Nederlandse kopers. Woningen in Frankrijk kennen niet alleen andere constructies maar vaak zijn er ook andere materialen toegepast dan in Nederland gebruikelijk is. Inmiddels heb ik talloze klanten bijgestaan om een beter bouwtechnisch inzicht te krijgen in hun toekomstige woning.

Bouwkundige expertise om nu te ontdekken waar later problemen of kosten uit voortkomen

Om u een idee te geven ziet u hieronder waar ik in het bijzonder naar kijk:
• De structuur: Zijn er scheuren aanwezig, waardoor zijn ze ontstaan en wat is het risico?
• Het dak: In welke staat verkeert het?
• Opsporen van de oorsprong van vreemde situaties: de gevelstuc die op een bepaalde plek los komt of verkleurd; een extra hoge deur dorpel e.d.
• Vochtplekken: Waardoor worden deze veroorzaakt en hoe kunnen ze worden verwijderd?
• Renovatie: Heeft er recentelijk een renovatie plaatsgevonden en zo ja, is deze deskundig uitgevoerd of heeft de ingreep soms negatieve effecten teweeggebracht?
• Onderhoud: Hoe is de woning onderhouden en is er achterstallig onderhoud?
• Overige aspecten: Controle en beoordeling van de lood slappen, de ramen en deuren, het sluitwerk, de vloer, de goten, het zwembad met de bijbehorende installatie, het afschot direct om het huis, de isolatie, afwerkingskwaliteit, etc.
Naast de hier opgesomde punten kijk ik uiteraard naar overige details, die per woning verschillend kunnen zijn.

Bouwkeuring in Frankrijk

De bouwkeuring bij de aankoop: Deze keuring is bedoeld voor hen die in Frankrijk een huis willen kopen maar risico’s achteraf willen uitbannen. Het gaat er daarbij vooral om dat u bevestigd krijgt dat het aangebodene overeenkomt met wat u verwacht. Daarbij ga ik als volgt te werk. Eerst komen de fundering, de structuur en het dak aan de orde en leg ik u uit wat de eventuele aandachtpunten zijn. Als hierbij geen onoverkomelijke bezwaren naar voren komen, zijn alle verdere onderdelen die u eerder hierboven vermeld ziet, aan de beurt. Een belangrijk aspect hierbij is het opmerken van alles wat buiten de norm valt. Een gedoubleerde binnenmuur zonder isolatie is een indicatie voor een vochtprobleem. Waarom zijn er groene sporen zichtbaar op de zuidmuur etc etc.
Nagenoeg altijd gaat dit onderzoek gepaard met een taxatie. De bouwkundige staat is immers een van de belangrijke onderdelen bij het vaststellen van de waarde. Een taxatie uitvoeren zonder de bouwkundige staat daarin mee te nemen, biedt u als potentiële koper geen realistisch beeld. Deze bouwkeuring is ook onderdeel van de volledige aankoopbegeleiding die Hexagone Conseils aanbiedt.

Mijn werkwijze als Bouwkundig onderzoeker bij aankoop in Frankrijk

Als eerste maak ik een afspraak met de verkoper of de makelaar voor de uitvoering van de keuring. Het is van belang dat u daar zelf ook bij aanwezig bent. Lopende door en om de woning kan ik dan gelijk mijn bevindingen aan u toelichten en dat gebeurt natuurlijk in het Nederlands. Dit onderzoek beperkt zich niet alleen tot de huidige situatie. Als u verbouwingswensen heeft en twijfels heeft of het een en ander technisch mogelijk is, kan ik daar gelijk naar kijken. Wij kunnen samen uw plannen en mogelijkheden doornemen en ik zal u een grove schatting van de kosten kunnen geven.

In Frankrijk heeft de koper van een woning een hoge onderzoekplicht

In Frankrijk kent men het “Dossier Diagnostics Techniques”. Of te wel DDT genoemd. Vrij vertaald zijn dat de “verplichte technische onderzoeken”. Deze moet de eigenaar laten uitvoeren als hij zijn Franse woning wil verkopen. Dit zijn ‘Diagnostics’ die direct met de woning te maken hebben zoals: asbest, lood, elektrische installaties, gasinstallatie, termieten en woonoppervlak. De laatste alleen als de woning een onderdeel van een VVE betreft.
Deze onderzoeken staan echter beslist niet gelijk aan een bouwkundig onderzoek. Naar de fundering en de structuur wordt niet gekeken; noch naar elk ander aspect waar ik wel naar kijk. De Franse wet schrijft voor dat de verkopende partij de koper het resultaat van de ‘Diagnostics’ ter beschikking stelt. Het is daarna aan de koper om zelf de rest van de woning te beoordelen. Dit is nu precies wat wij u uit handen kunnen nemen door middel van een bouwkundige keuring.

Extra aandacht krijgt het energielabel, de DPE. Of te wel de ‘Diagnostic de Performance Energétique’. De DPE, en hoe u de resultaten kunt interpreteren, leg ik op deze pagina uit. De kopers van vandaag zijn de generatie die bewust geworden zijn van het belang van een niet alleen mooi maar ook energiezuinig huis. Echter u zult al snel merken dat dit in Frankrijk, door de bouwmethode, niet op dezelfde manier kan worden bereikt als u in Nederland gewend bent. Ik zal u helpen hier beter zicht op te krijgen zodat u weet waar u in de toekomst rekening mee moet houden. De wetten en de markt zullen ervoor zorgen dat de kosten die nodig zijn om uw Franse woning energievriendelijker te maken, de komende jaren voor rekening van de huidige kopers zullen zijn. Ik leg u dit preciezer uit tijdens de bouwkundige keuring.

Het is goed om de pagina ‘hoe werkt de Franse makelaar‘ te lezen. Zo begrijpt u beter hoe de Franse onroerend goed markt in elkaar steekt, wat frustratie kan voorkomen.

 Het tarief van een bouwkundige keuring

In heel Frankrijk verricht ik keuringen van appartementen tot kastelen en alles daar tussenin. U kunt zich voorstellen dat de grootte van de woning en uw plannen, invloed hebben op het tarief. U kunt echter volstaan om mij aan te geven waar de woning staat plus de bijbehorende omschrijving daarvan. Een verkoopadvertentie kan al voldoende zijn. In veel gevallen ben ik in staat om binnen 12 uur na ontvangst van uw gegevens, een offerte aan te bieden.

Bouwbegeleiding in Frankrijk

Regelmatig krijg ik de vraag of ik ook de bouw van een project in Frankrijk kan begeleiden. Dit doe ik dit niet maar ik kan u wel helpen de juiste aannemer te vinden die voor u de werkzaamheden uitvoert. We bepalen samen wat er gebeuren moet en ik bekijk of de offertes hiermee overeenkomen. Ik ben geen tussenpersoon maar kan zorgen voor de communicatie tussen u en de bouwer.

 

keyboard_arrow_up