Wat is een Compromis de Vente?

Een Compromis de Vente is een Frans verkoop contract waarin de afspraken tussen verkoper en koper worden bevestigd. De Compromis de Vente wordt ook wel Promesse de Vente of Avant-Contrat genoemd. Dit contract is te vergelijken met de Nederlandse “voorlopige koopovereenkomst”. Hoewel deze vergelijking niet geheel opgaat zijn er wel veel overeenkomsten.

Met name het voorlopige karakter van beiden speelt een belangrijke rol. Men kan immers ontbindende voorwaarden in de compromis de vente laten opnemen. De belangrijkste aspecten in de compromis de vente zijn de omschrijving van de woning, de koopprijs en hoe het bedrag wordt gefinancierd. In het ‘compromis de vente’ staat tevens vermeld wie de koper en verkoper zijn en de uitslag van de technische onderzoeken de zogenaamde ‘Diagnostics’. Tevens worden enkele wetten die wel en niet van toepassing zijn op uw specifieke huis genoemd. In Frankrijk dienen bovendien meerdere wettelijke bepalingen te worden opgenomen, de bestaande erfdienstbaarheden worden meestal vermeld en de te verwachten (notariële) kosten.

Een correcte compromis de vente is opgesteld door een Franse notaris bevat minimaal 25 pagina’s (exclusief bijlagen) die aandachtig doorgelezen dienen te worden en welke u volledig moet begrijpen. Niet alles betekent hetzelfde zoals u het gewend bent. Het is belangrijk dat alle relevante zaken in de Compromis de Vente worden opgenomen. Het is ons vak hierop toe te zien. Met het tekenen van deze acte, wordt u tenslotte juridisch eigenaar. Naast dit alles, leggen wij u uit welke verplichte onderzoeken uitgevoerd dienen te worden. Deze expertise staat ook ter beschikking indien u geen gebruik maakt van onze aankoopbegeleiding.

keyboard_arrow_up